Naar inhoud
 class=
Open Monumentendagen Leiden

Klassendag

 class=

Open Monumenten Klassendag

De Open Monumenten Klassendag is in het leven geroepen om kinderen vertrouwd te maken met de term ‘monument’ en de betekenis daarvan.

Om hier invulling aan te geven kunnen klassen in de laatste twee weken van september en de eerste twee weken in juni een monument bezoeken.

Kinderen leren beseffen zo dat een monument een gebouw kan zijn, dat er verschillende typen monumenten zijn en dat achter elk monumenten een verhaal zit. Door schoolkinderen in aanraking te laten komen met monumenten, wordt een basis gelegd voor een latere waardering voor monumenten en daarmee voor erfgoed en geschiedenis in het algemeen.

Ontdek monumenten in jouw omgeving met het nieuwe lesmateriaal. Het lesmateriaal is geschikt voor het basisonderwijs groep 7 en 8. Je kunt het lesmateriaal op elk moment in het schooljaar gebruiken.

Het materiaal bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 3D Monumentenwereld; een interactieve les in een online 3D monumentenwereld.
  • Quiz en Tours; Test hier hoeveel je weet over monumenten of maak zelf een quiztour!
  • Spreekbeurtpakket; Vertel zelf over monumenten met behulp van het spreekbeurtpakket
  • Bezoek met je klas een monument. Dat kan in de laatste twee weken van september en de eerste twee weken in juni.

Leerdoelen
Het lesmateriaal sluit aan op de volgende leerdoelen:

  • Oriëntatie op jezelf en de wereld: Tijd, ruimte, mens en samenleving
  • Kunstzinnige oriëntatie
  • 21e eeuwse vaardighededen (o.a. Informatievaardigheden, creatief denken, ICT basisvaardigheden)

Neem bij interesse contact op met Milly de Bruyn, bestuurslid Jeugd, via info@omdleiden.nl. Of vul onderstaand formulier in.

Meer informatie over de Open Monumenten Klassendag vind je op www.openmonumentenklassendag.nl.

Kidsgids Open Monumentendagen Leiden

Aanmelden klassendag